ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Tour Nước Ngoài : 09.133.94.133 - Tour Trong Nước : 0909.606.001

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thành viên Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide

 

 

CHỦ NHIỆM CLB

 

 

 

NameMAI CƯỜNG

Kinh Nghiệm : 5 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết, Trách                    nhiệm cao.

Kỹ Năng : HDV, MC, Ảo Thuật, Team,                    Gala.


 

NHÓM A


 

Name : VÕ THANH SANG

Kinh Nghiệm : 8 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, MC, Team, Gala.

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................


NHÓM B


 

 

Name : HUỲNH TÂM

Kinh Nghiệm : 3 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : HOÀI HẢO

Kinh Nghiệm : 5 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : MẠNH TIẾN

Kinh Nghiệm : 3 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

THÀNH VIÊN TEAM BUILDING VÀ GALA DINNER


 

Name : NGUYỄN THỊ GIÀU

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team


 

 

Name : NGUYỄN TẤN PHÁT

Ưu điểm : Dí dõm, nhiệt tình

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team,

Lửa Trại

 

 

 

Name : VÕ ĐOAN TRANG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN HỒNG THẮNG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : ĐINH TOÀN THỊNH

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN THỊ LỤA

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN T.THÙY DUNG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : Đội Ngũ HDV, Team,

Gala

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

 

Các Trang Liên Quan :

 

Trang chủ Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Giới thiệu Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Bảng Giá Cho Thuê Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Nội Quy Hoạt Động Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide