ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Tour Nước Ngoài : 09.133.94.133 - Tour Trong Nước : 0909.606.001

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tour Ghép Khách Lẻ Khởi Hành Hằng Ngày

 

Biểu Số Thứ Tự Dò Tìm Tour :

 

*   60 - 63 : Tour KHUYẾN MÃI

*   65 - 149 : Tuyến MIỀN TÂY - ??ẢO

*   180 - 201 : Tuyến MIỀN NAM

*   205 - 212 : Tuyến NHA TRANG

*   220 - 255 : Tuyến TÂY NGUYÊN & LIÊN TUYẾN

*   265 - 286 : Tuyến MIỀN TRUNG (??À NẴNG - HỘI AN - HUẾ...)

*   300 - 407 : Tuyến MIỀN BẮC (Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - SaPa...)

*   408 - 424 : Tuyến ??ÔNG BẮC - TÂY BẮC (??iện Biên - Mộc Châu - Hà Giang - Lạng Sơn...)

*   425          : HÀ NỘI - ??À LẠT

 

BẢNG TOUR :

 

STT

TÊN TOUR

KHỞI HÀNH

HẠNG VÉ

GI?? VÉ

PHỤ THU

??ẶT VÉ

GI?? TOUR

PHƯƠNG TIỆN

PHÒNG ??ƠN

NGOẠI QU???C

60

KM_SG-MN_TG

(1 Ngày-0 ??êm)

TIỀN GIANG

KHUYẾN MÃI

??I, VỀ: XE

25/5/2014

29/6/2014

3/8/2014

Tiêu chuẩn

390.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

61

KM_SG-MN_VT (1 Ngày-0 ??êm)

VŨNG TÀU - KHUYẾN MÃI

??I, VỀ: XE

1/6/2014

6/7/2014

Tiêu chuẩn

390.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

62

KM_SG-MN_BC (1 Ngày-0 ??êm)

BÌNH CHÂU - KHUYẾN MÃI

??I, VỀ: XE

15/6/2014

20/7/2014

Tiêu chuẩn

390.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

63

KM_SG-MN_CG (1 Ngày-0 ??êm)

CẦN GIỜ - KHUYẾN MÃI

??I, VỀ: XE

18/5/2014

22/6/2014

27/7/2014

Tiêu chuẩn

485.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

65

KM_SG-MN_??T (1 Ngày-0 ??êm)

??ỒNG TH??P - G??O GIỒNG

??I, VỀ: XE

8/6/2014

13/7/2014

Tiêu chuẩn

485.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

100

SG-MN_TG-BT (1 Ngày-0 ??êm)

TIỀN GIANG - BẾN TRE

??I, VỀ: XE

18/5/2014

1,8,15,22/6/2014

Tiêu chuẩn

580.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

102

SG-MN_VL (1 Ngày-0 ??êm)
VĨNH LONG
??I, VỀ: XE

18,25/5/2014

1,8,15,22,29/6/2014

Tiêu chuẩn

860.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

120

SG-MN_CT (2 Ngày-1 ??êm)

CẦN THƠ

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

14,21,28/6/2014

KS 3 sao

1.670.000

??ã bao gồm

250.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

2.265.000

700.000

121

SG-MN_C??-LX (2 Ngày-1 ??êm)

CHÂU ?????C - LONG XUYÊN

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

29/7/2014

KS 2 sao

1.698.000

??ã bao gồm

250.000

100.000

??ẶT VÉ

122

SG-MN_TC-GG (2 Ngày-1 ??êm)

TRÀM CHIM - G??O GIỒNG

( TOUR MỚI ) 
??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

5,12,19,26/7/2014

??ạt chuẩn

1.650.000

??ã bao gồm

250.000

100.000

??ẶT VÉ

140

SG-MN_PQ (3 Ngày-2 ??êm)

PHÚ QU???C

??I, VỀ: M??Y BAY

15,16,19,21,23,26,29...

2,6,9,13,16,20,23,2...

9/7/2014

1/8/2014

??ạt chuẩn

2.450.000

Máy bay

từ

3.380.000

đến

3.876.000

600.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3 sao

2.960.000

1.200.000

KS 4 sao

3.930.000

2.205.000

141

SG-MN_??BSCL1 (4 Ngày-3 ??êm)

CHÂU ?????C - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

??I, VỀ: XE

17,20,24,27,31/5/201...

7,14,21,24,28/6/201...

??ạt chuẩn

2.095.000

??ã bao gồm

700.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

3.790.000

1.300.000

142

SG-MN_??BSCL2 (5 Ngày-4 ??êm)

CHÂU ?????C - HÀ TIÊN - PHÚ QU???C

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,20,24,27,31/5/201...

7,14,21,24,28/6/201...

??ạt chuẩn

5.800.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.700.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

7.100.000

2.800.000

143

SG-MN_??BSCL3 (6 Ngày-5 ??êm)

CHÂU ?????C - HÀ TIÊN - PHÚ QU???C - CẦN THƠ

??I, VỀ: XE

17,24,27,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

??ạt chuẩn

7.200.000

Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

1.900.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

9.100.000

3.500.000

144

SG-MN_??BSCL4 (5 Ngày-4 ??êm)

PHÚ QU???C - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

??I: M??Y BAY, VỀ: XE

16,19,23,26,30/5/201...

6,13,20,23,27/6/201...

??ạt chuẩn

5.830.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.700.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

7.700.000

3.300.000

145

SG-MN_??BSCL5 (4 Ngày-3 ??êm)

CẦN THƠ - PHÚ QU???C

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

14,21,28/6/2014

KS 3 sao

4.616.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

1.450.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.126.000

2.905.000

146

SG-MN_??BSCL6 (6 Ngày-5 ??êm)

CHÂU ?????C-HÀ TIÊN-CÀ MAU-BẠC LIÊU-CẦN THƠ

??I, VỀ: XE

17,24,27,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

??ạt chuẩn

5.405.000

??ã bao gồm

1.200.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.155.000

1.800.000

147

SG-MN_??BSCL7 (4 Ngày-3 ??êm)

VĨNH LONG - RẠCH GI?? - CÀ MAU - CẦN THƠ

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

3,7,14,21,28/6/2014

29/11/2014

??ạt chuẩn

3.812.000

??ã bao gồm

850.000

200.000

??ẶT VÉ

148

SG-MN_??BSCL8 (4 Ngày-3 ??êm)

VĨNH LONG - RẠCH GI?? - CÀ MAU - CẦN THƠ

??I: M??Y BAY, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

3,7,14,21,28/6/2014

29/11/2014

??ạt chuẩn

3.812.000

Máy bay

từ

720.000

đến

1.325.000

850.000

200.000

??ẶT VÉ

149

SG-MN_??BSCL9 (8 Ngày-7 ??êm)
CHÂU ?????C-HÀ TIÊN-CÀ MAU-BẠC LIÊU-CẦN THƠ-PHÚ QU???C
??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,27,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

??ạt chuẩn

8.303.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.400.000

400.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

10.083.000

4.000.000

180

SG-MN_CG (1 Ngày-0 ??êm)

CẦN GIỜ - DUYÊN HẢI

??I, VỀ: XE

25/5/2014

1,8,15,29/6/2014

Tiêu chuẩn

707.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

181

SG-MN_BC (1 Ngày-0 ??êm)

BÌNH CHÂU

??I, VỀ: XE

18,25/5/2014

1,8,22,29/6/2014

Tiêu chuẩn

684.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

182

SG-MN_VT (1 Ngày-0 ??êm)

VŨNG TÀU

??I, VỀ: XE

18,25/5/2014

8,15,22,29/6/2014

Tiêu chuẩn

608.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

183

SG-MN_VTLH1 (2 Ngày-1 ??êm)

VŨNG TÀU - LONG HẢI

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 2 sao

1.514.000

??ã bao gồm

300.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 3 sao

1.708.000

500.000

185

SG-MN_C?? (3 Ngày-2 ??êm)

CÔN ??ẢO

??I, VỀ: M??Y BAY

14,16,19,23,26,30/5/...

KS 3 sao

2.955.000

Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

990.000

150.000

??ẶT VÉ

200

SG-MTTN_PT (2 Ngày-1 ??êm)

PHAN THIẾT

( KS 3*+4*+RESORT 3*+4* )

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 3 sao

1.368.000

??ã bao gồm

300.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

1.763.000

600.000

Resort 3 sao

1.768.000

600.000

Resort 4 sao

2.102.000

850.000

201

SG-MTTN_PR (3 Ngày-2 ??êm)

PHAN RANG

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 3 sao

2.689.000

??ã bao gồm

600.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

3.212.000

1.000.000

205

SG-MTTN_NT1 (4 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - 1 - D???C LẾT - HÒN TẰM

??I, VỀ: XE

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

KS 2 sao

2.852.000

??ã bao gồm

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.342.000

900.000

KS 3* loại 1

3.742.000

1.350.000

KS 4 sao

4.332.000

1.890.000

KS 5 sao

8.392.000

5.400.000

206

SG-MTTN_NT2 (3 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - 2

??I: XE, VỀ: TÀU

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

KS 2 sao

2.658.000

Tàu h???a

720.000

310.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.108.000

750.000

KS 3* loại 1

3.508.000

1.125.000

KS 4 sao

4.164.000

1.575.000

KS 5 sao

7.292.000

4.500.000

207

SG-MTTN_NT3 (3 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - 3

??I, VỀ: TÀU

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

KS 2 sao

2.118.000

Tàu h???a

1.440.000

185.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.282.000

450.000

KS 3* loại 1

2.482.000

675.000

KS 4 sao

2.892.000

945.000

KS 5 sao

5.025.000

2.700.000

 

STT

TÊN TOUR

KHỞI HÀNH

HẠNG VÉ

GI?? VÉ

PHỤ THU

??ẶT VÉ

GI?? TOUR

PHƯƠNG TIỆN

PHÒNG ??ƠN

NGOẠI QU???C

208

SG-MTTN_NT4 (4 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - 4

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

KS 2 sao

2.762.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.297.000

900.000

KS 3* loại 1

3.652.000

1.350.000

KS 4 sao

4.232.000

1.890.000

KS 5 sao

8.302.000

5.400.000

209

SG-MTTN_NT5 (4 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - 5

??I, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

KS 2 sao

2.622.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.112.000

900.000

KS 3* loại 1

3.412.000

1.350.000

KS 4 sao

4.102.000

1.890.000

KS 5 sao

8.162.000

5.400.000

210

SG-MTTN_NT6 (3 Ngày-2 ??êm)

NHA TRANG - 6 ( KH??CH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

??I: M??Y BAY, VỀ: XE

14,16,18,21,23,25,28...

1,4,6,8,11,13,15,18...

2,4,6,9,11,13,16,18...

1/8/2014

KS 2 sao

2.124.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.457.000

600.000

KS 3* loại 1

2.724.000

900.000

KS 4 sao

3.260.000

1.260.000

KS 5 sao

5.464.000

3.600.000

211

SG-MTTN_NT7 (3 Ngày-2 ??êm)

NHA TRANG - 7 ( TOUR MỚI )

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

KS 2 sao

2.264.000

??ã bao gồm

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.597.000

600.000

KS 3* loại 1

2.864.000

900.000

KS 4 sao

3.400.000

1.260.000

KS 5 sao

5.604.000

3.600.000

212

SG-MTTN_NT8 (3 Ngày-2 ??êm)

NHA TRANG - 8

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

5/8/2014

KS 2 sao

2.124.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.457.000

600.000

KS 3* loại 1

2.724.000

900.000

KS 4 sao

3.260.000

1.260.000

KS 5 sao

5.464.000

3.600.000

220

SG-MTTN_??L1 (4 Ngày-3 ??êm)

??À LẠT -1

??I, VỀ: XE

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

5,8/7/2014

KS 2 sao

2.586.000

??ã bao gồm

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.926.000

780.000

KS 3* loại 1

3.196.000

1.170.000

KS 4* loại 2

3.476.000

1.350.000

KS 4* loại 1

3.916.000

1.725.000

221

SG-MTTN_??L2 (4 Ngày-3 ??êm)

??À LẠT - 2

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

5,8/7/2014

KS 2 sao

2.476.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.816.000

780.000

KS 3* loại 1

3.186.000

1.170.000

KS 4* loại 2

3.366.000

1.350.000

KS 4* loại 1

3.806.000

1.725.000

222

SG-MTTN_??L3 (4 Ngày-3 ??êm)

??À LẠT - 3

??I, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

5,8/7/2014

KS 2 sao

2.320.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.660.000

780.000

KS 3* loại 1

2.940.000

1.170.000

KS 4* loại 2

3.310.000

1.350.000

KS 4* loại 1

3.650.000

1.725.000

223

SG-MTTN_??L4 (3 Ngày-2 ??êm)

??À LẠT -4 (KH??CH TẬP TRUNG TẠI KS ??À LẠT )

??I: TUỲ CHỌN, VỀ: XE

16,18,21,23,25,28,30...

1,4,6,8,11,13,15,18...

6,9/7/2014

KS 2 sao

1.738.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

1.964.000

520.000

KS 3* loại 1

2.140.000

780.000

KS 4* loại 2

2.361.000

900.000

KS 4* loại 1

2.654.000

1.150.000

224

SG-MTTN_??L5 (3 Ngày-2 ??êm)

??À LẠT - 5

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

4,11,18,25/7/2014

KS 2 sao

2.018.000

??ã bao gồm

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.254.000

520.000

KS 3* loại 1

2.440.000

780.000

KS 4* loại 2

2.611.000

900.000

KS 4* loại 1

2.904.000

1.150.000

225

SG-MTTN_??L6 (3 Ngày-2 ??êm)

??À LẠT - 6 (KH??CH TẬP TRUNG TẠI KS ??À LẠT)

??I: TUỲ CHỌN, VỀ: XE

15,17,19,22,24,26,29...

2,5,7,9,12,14,16,19...

3,5,7,10,12,14,17,1...

2,7/8/2014

KS 2 sao

1.738.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

1.964.000

520.000

KS 3* loại 1

2.140.000

780.000

KS 4* loại 2

2.361.000

900.000

KS 4* loại 1

2.544.000

1.150.000

226

SG-MTTN_BL1 (2 Ngày-1 ??êm)

BẢO LỘC -1

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 2 sao

1.728.000

??ã bao gồm

350.000

100.000

??ẶT VÉ

227

SG-MTTN_BL2 (3 Ngày-2 ??êm)

BẢO LỘC - 2

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

KS 2 sao

2.548.000

??ã bao gồm

475.000

150.000

??ẶT VÉ

228

SG-MTTN_BL3 (4 Ngày-3 ??êm)

BẢO LỘC - ??À LẠT - 3

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 2 sao

3.202.000

??ã bao gồm

600.000

200.000

??ẶT VÉ

235

SG-MTTN_NT-??L1 (5 Ngày-4 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - 1

??I, VỀ: XE

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

5/8/2014

KS 2 sao

3.380.000

??ã bao gồm

500.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

4.058.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.465.000

1.650.000

KS 4 sao

5.130.000

2.060.000

236

SG-MTTN_NT-??L2 (5 Ngày-4 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - 2

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

5/8/2014

KS 2 sao

3.310.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

500.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.935.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.345.000

1.650.000

KS 4 sao

5.010.000

2.060.000

237

SG-MTTN_NT-??L3 (5 Ngày-4 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - 3

??I, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

1,3,5,8,10,12,15,17...

5/8/2014

KS 2 sao

3.180.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

500.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.835.000

1.170.000

KS 3* loại 1

4.215.000

1.650.000

KS 4 sao

4.900.000

2.060.000

238

SG-MTTN_NT-??L4 (4 Ngày-3 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - 4

??I: M??Y BAY, VỀ: XE

14,16,18,21,23,25,28...

1,4,6,8,11,13,15,18...

2,4,6,9,11,13,16,18...

1,6/8/2014

KS 2 sao

2.802.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

3.228.000

900.000

KS 3* loại 1

3.528.000

1.200.000

KS 4 sao

3.997.000

1.890.000

239

SG-MTTN_PT-PR (3 Ngày-2 ??êm)

PHAN THIẾT - PHAN RANG

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

KS 3 sao

3.114.000

??ã bao gồm

900.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

3.714.000

1.350.000

240

SG-MTTN_PT-PR-NT (5 Ngày-4 ??êm)

PHAN THIÊT - PHAN RANG - NHA TRANG

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 3 sao

4.924.000

??ã bao gồm

1.550.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.287.000

2.610.000

241

SG-MTTN_PT-NT1 (4 Ngày-3 ??êm)

PHAN THIẾT - NHA TRANG -1

??I, VỀ: XE

15,17,22,24,29,31/5/...

KS 3 sao

3.728.000

??ã bao gồm

1.250.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

4.845.000

2.110.000

242

SG-MTTN_PT-NT2 (4 Ngày-3 ??êm)

PHAN THIẾT - NHA TRANG - 2

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,22,24,29,31/5/...

KS 2 sao

3.628.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

1.250.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3 sao

4.745.000

2.110.000

243

SG-MTTN_PT-NT-??L (6 Ngày-5 ??êm)

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ??À LẠT

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 3 sao

5.920.000

??ã bao gồm

1.770.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

7.394.000

2.910.000

244

SG-MTTN_PT-??L (4 Ngày-3 ??êm)

PHAN THIẾT - ??À LẠT

??I, VỀ: XE

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

KS 3 sao

3.606.000

??ã bao gồm

1.120.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

4.416.000

1.750.000

250

SG-MTTN_BMT1 (5 Ngày-4 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM - 1

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

4.680.000

??ã bao gồm

1.010.000

250.000

??ẶT VÉ

251

SG-MTTN_BMT2 (4 Ngày-3 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM - 2

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

4.205.000

Máy bay

từ

830.000

đến

1.645.000

735.000

200.000

??ẶT VÉ

252

SG-MTTN_BMT3 (4 Ngày-3 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM - 3

??I, VỀ: M??Y BAY

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

4.035.000

Máy bay

từ

1.660.000

đến

3.300.000

735.000

200.000

??ẶT VÉ

253

SG-MTTN_BMT4 (3 Ngày-2 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - 4

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

2.814.000

Máy bay

từ

830.000

đến

1.645.000

475.000

150.000

??ẶT VÉ

254

SG-MTTN_BMT5 (3 Ngày-2 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - 5

??I, VỀ: M??Y BAY

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

2.644.000

Máy bay

từ

1.660.000

đến

3.300.000

475.000

150.000

??ẶT VÉ

255

SG-MTTN_BMT6 (3 Ngày-2 ??êm)

BUÔN MÊ THUỘT - 6

??I, VỀ: XE

16,23,30/5/2014

6,13,20,27/6/2014

??ạt chuẩn

2.914.000

??ã bao gồm

475.000

150.000

??ẶT VÉ

 

STT

TÊN TOUR

KHỞI HÀNH

HẠNG VÉ

GI?? VÉ

PHỤ THU

??ẶT VÉ

GI?? TOUR

PHƯƠNG TIỆN

PHÒNG ??ƠN

NGOẠI QU???C

265

SG-MTTN_QN-H-T?? (8 Ngày-7 ??êm)

SÀI GÒN - QUI NHƠN -HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

12/7/2014

2/8/2014

KS 3 sao

8.798.000

Máy bay

từ

814.000

đến

2.150.000

1.820.000

400.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

11.248.000

3.630.000

266

SG-MTTN_QN-H (7 Ngày-6 ??êm)

SÀI GÒN - QUI NHƠN - HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

12/7/2014

2/8/2014

KS 3 sao

7.998.000

Máy bay

từ

814.000

đến

2.150.000

1.470.000

350.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

10.145.000

3.080.000

267

SG-MTTN_BN-HA-H-T?? (7 Ngày-6 ??êm)

BÀ NÀ - HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I, VỀ: M??Y BAY

18,25/5/2014

1,8,15,22,29/6/2014

13/7/2014

3/8/2014

KS 3 sao

7.615.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

1.645.000

350.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

9.672.000

3.200.000

268

SG-MTTN_BN-HA-H (6 Ngày-5 ??êm)

BÀ NÀ - HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ

??I, VỀ: M??Y BAY

18,25/5/2014

1,8,15,22,29/6/2014

13/7/2014

3/8/2014

KS 3 sao

6.815.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

1.295.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

8.605.000

2.650.000

269

SG-MTTN_HA-H-T?? (6 Ngày-5 ??êm)

HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ -THIÊN ??ƯỜNG

??I, VỀ: M??Y BAY

19,22,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

14/7/2014

4/8/2014

KS 3 sao

5.515.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

1.295.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

7.222.000

2.650.000

270

SG-MTTN_HA-H (5 Ngày-4 ??êm)

HỘI AN - ??À NẴNG - HUẾ

??I, VỀ: M??Y BAY

19,22,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 sao

4.735.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

945.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.205.000

2.100.000

271

SG-MTTN_??N-H-T?? (5 Ngày-4 ??êm)

??À NẴNG - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I, VỀ: M??Y BAY

20,23,27/5/2014

3,10,17,24/6/2014

1,15/7/2014

5/8/2014

KS 3 sao

4.735.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

945.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.205.000

2.100.000

272

SG-MTTN_??N-H (4 Ngày-3 ??êm)

??À NẴNG - HUẾ

??I, VỀ: M??Y BAY

20,23,27/5/2014

3,10,17,24/6/2014

1,15/7/2014

5/8/2014

KS 3 sao

3.268.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

670.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

4.078.000

1.300.000

273

SG-MTTN_H-T?? (4 Ngày-3 ??êm)

HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I, VỀ: M??Y BAY

21,24,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2,16/7/2014

6/8/2014

KS 3 sao

3.865.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

770.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

5.155.000

1.500.000

274

SG-MTTN_H (3 Ngày-2 ??êm)

HUẾ

??I, VỀ: M??Y BAY

21,24,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2,16/7/2014

6/8/2014

KS 3 sao

2.628.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

420.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

2.958.000

700.000

275

SG-MTTN_NT-HA-H-T?? (8 Ngày-7 ??êm)

NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,22,29/5/2014

5,12,19,26/6/2014

3,10,17,24,31/7/201...

KS 3 sao

8.252.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

1.895.000

400.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

10.872.000

3.910.000

276

SG-MTTN_NT-HA-H (7 Ngày-6 ??êm)

NHA TRANG - HỘI AN - HUẾ

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,22,29/5/2014

5,12,19,26/6/2014

3,10,17,24,31/7/201...

KS 3 sao

7.352.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

1.545.000

350.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

9.042.000

3.360.000

277

SG-MTTN_PT-NT-QN-H-T?? (10 Ngày-9 ??êm)

PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HUẾ-THIÊN ??ƯỜNG

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,22,24,29,31/5/...

KS 3 sao

11.776.000

Máy bay

từ

814.000

đến

2.150.000

2.770.000

500.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

14.973.000

5.110.000

278

SG-MTTN_PT-NT-QN-H (9 Ngày-8 ??êm)

PHAN THIẾT-NHA TRANG-QUI NHƠN-HUẾ

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,17,22,24,29,31/5/...

KS 3 sao

10.976.000

Máy bay

từ

814.000

đến

2.150.000

2.420.000

450.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

13.870.000

4.560.000

279

SG-MTTN_NT-??L-H-T?? (10 Ngày-9 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - HỘI AN - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

22,29/5/2014

3,5,7,10,12,14,19,2...

3,10,17,24,31/7/201...

KS 3 sao

9.659.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

2.465.000

500.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

12.452.000

4.710.000

280

SG-MTTN_NT-??L-HA-H (9 Ngày-8 ??êm)

NHA TRANG - ??À LẠT - HỘI AN - HUẾ

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

22,29/5/2014

3,5,7,10,12,14,19,2...

3,10,17,24,31/7/201...

KS 3 sao

8.859.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

2.115.000

450.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

11.385.000

4.160.000

281

SG-MTTN_??L-BN-HA-H-T?? (10 Ngày-9 ??êm)

??À LẠT - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,22,29/5/2014

5,12,19,26/6/2014

5/7/2014

KS 3 sao

10.671.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

2.425.000

500.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

13.288.000

4.550.000

282

SG-MTTN_??L-BN-HA-H (9 Ngày-8 ??êm)

??À LẠT - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

15,22,29/5/2014

5,12,19,26/6/2014

5/7/2014

KS 3 sao

9.871.000

Máy bay

từ

1.864.000

đến

4.300.000

2.075.000

450.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

12.185.000

4.000.000

283

SG-MTTN_BN1 (1 Ngày-0 ??êm)

BÀ NÀ 1

??I, VỀ: TUỲ CHỌN

19,26/5/2014

Tiêu chuẩn

980.000

0

50.000

??ẶT VÉ

284

SG-MTTN_BN2 (2 Ngày-1 ??êm)

BÀ NÀ 2

??I, VỀ: TUỲ CHỌN

18,25/5/2014

KS 3 sao

2.160.000

350.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

2.410.000

550.000

285

SG-MTTN_H-T??-HA-BN (6 Ngày-5 ??êm)

HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG - ??À NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ

??I, VỀ: M??Y BAY

21,24,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2,10,16/7/2014

6/8/2014

KS 3 sao

6.460.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

1.295.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

8.217.000

2.650.000

286

SG-MTTN_H-T??-HA (5 Ngày-4 ??êm)

HUẾ - THIÊN ??ƯỜNG - ??À NẴNG - HỘI AN

??I, VỀ: M??Y BAY

21,24,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2,10,16/7/2014

6/8/2014

KS 3 sao

4.915.000

Máy bay

từ

1.628.000

đến

4.300.000

945.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

6.385.000

2.100.000

300

SG-XV_SP (18 Ngày-17 ??êm)

XUYÊN VIỆT - SAPA

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

6,12/7/2014

2/8/2014

KS 3 + 4 sao

24.053.000

Máy bay

từ

1.144.000

đến

2.997.000

6.120.000

900.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

30.043.000

11.500.000

301

SG-XV (15 Ngày-14 ??êm)

XUYÊN VIỆT

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

6,12/7/2014

2/8/2014

KS 3 + 4 sao

19.538.000

Máy bay

từ

1.144.000

đến

2.997.000

4.890.000

750.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

25.005.000

9.750.000

303

SG-MB_TB (5 Ngày-4 ??êm)

SÀI GÒN - HÀ NỘI - SƠN LA - ??IỆN BIÊN -MAI CHÂU

??I, VỀ: M??Y BAY

28/5/2014

11,18,25/6/2014

Tiêu chuẩn

5.690.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

950.000

250.000

??ẶT VÉ

303

SG-MB_TB (5 Ngày-4 ??êm)

SÀI GÒN - HÀ NỘI - SƠN LA - ??IỆN BIÊN -MAI CHÂU

??I, VỀ: M??Y BAY

28/5/2014

11,18,25/6/2014

Tiêu chuẩn

5.690.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

950.000

250.000

??ẶT VÉ

325

SG-XV_HA-H-TS-HN-SP1 (16 Ngày-15 ??êm)

HUẾ - TRƯỜNG SƠN - HÀ NỘI - SAPA

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 + 4 sao

20.670.000

Máy bay

từ

1.958.000

đến

5.147.000

5.380.000

800.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

26.017.000

10.600.000

326

SG-XV_HA-H-TS-HN1 (13 Ngày-12 ??êm)

HUẾ - TRƯỜNG SƠN - HÀ NỘI

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 sao

16.155.000

Máy bay

từ

1.958.000

đến

5.147.000

4.380.000

650.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

20.979.000

8.850.000

327

SG-XV_QN-H-HN1 (13 Ngày-12 ??êm)

SÀI GÒN - HUẾ - HÀ NỘI

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

6,12/7/2014

2/8/2014

KS 3 sao

16.170.000

Máy bay

từ

1.958.000

đến

5.147.000

4.470.000

650.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

21.145.000

8.230.000

328

SG-XV_HA-H-HN1 (11 Ngày-10 ??êm)

HUẾ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG - TAM C???C - HẠ LONG

( H-HN2 CŨ )

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 sao

12.837.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.945.000

550.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

17.119.000

7.250.000

 

STT

TÊN TOUR

KHỞI HÀNH

HẠNG VÉ

GI?? VÉ

PHỤ THU

??ẶT VÉ

GI?? TOUR

PHƯƠNG TIỆN

PHÒNG ??ƠN

NGOẠI QU???C

329

SG-XV_HA-H-HN3 (9 Ngày-8 ??êm)

HUẾ - HÀ NỘI - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 sao

10.403.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.695.000

450.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

13.617.000

4.950.000

330

SG-XV_QN-H-SP-HN 1 (15 Ngày-14 ??êm)

SÀI GÒN - HUẾ - SAPA - HÀ NỘI

??I: XE, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

6,12/7/2014

2/8/2014

KS 3 + 4 sao

20.623.000

Máy bay

từ

1.958.000

đến

5.147.000

5.170.000

750.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

25.590.000

8.970.000

331

SG-XV_H-SP-HN 1 (13 Ngày-12 ??êm)

HUẾ - SAPA - HÀ NỘI - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

8,14/7/2014

4/8/2014

KS 3 + 4 sao

17.240.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

4.645.000

650.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

21.564.000

7.950.000

350

SG-MB_HN-SP1 (9 Ngày-8 ??êm)

HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG - TAM C???C - HẠ LONG - SAPA

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

??ạt chuẩn

9.770.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.680.000

450.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

11.695.000

3.650.000

KS 4 sao

14.735.000

6.045.000

351

SG-MB_HN-SP2 (8 Ngày-7 ??êm)

HÀ NỘI - TAM C???C - HẠ LONG - SAPA

??I, VỀ: M??Y BAY

20,27/5/2014

3,10,17,24/6/2014

1/7/2014

??ạt chuẩn

8.770.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.430.000

400.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

10.495.000

3.100.000

KS 4 sao

13.035.000

5.045.000

352

SG-MB_HN-SP3 (7 Ngày-6 ??êm)

HÀ NỘI - HẠ LONG - SAPA

??I, VỀ: M??Y BAY

14,21,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2/7/2014

??ạt chuẩn

7.770.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.180.000

350.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

9.295.000

2.550.000

KS 4 sao

11.335.000

4.045.000

353

SG-MB_HN1 (6 Ngày-5 ??êm)

HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG - TAM C???C - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

19,26/5/2014

2,9,16,23,30/6/2014

??ạt chuẩn

5.880.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.300.000

300.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

7.180.000

2.650.000

KS 4 sao

9.697.000

4.600.000

354

SG-MB_HN2 (5 Ngày-4 ??êm)

HÀ NỘI - TAM C???C - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

20,27/5/2014

3,10,17,24/6/2014

1/7/2014

??ạt chuẩn

4.810.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.000.000

250.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

6.030.000

2.025.000

KS 4 sao

7.997.000

3.300.000

355

SG-MB_HN3 (4 Ngày-3 ??êm)

HÀ NỘI - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

14,21,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2/7/2014

??ạt chuẩn

3.915.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

700.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

4.908.000

1.400.000

KS 4 sao

6.245.000

2.300.000

356

SG-MB_HN-HL (4 Ngày-3 ??êm)

HÀ NỘI - HẠ LONG

( THỨ 7 )

??I, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

5,12,19,26/7/2014

??ạt chuẩn

3.915.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

700.000

200.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

4.908.000

1.400.000

KS 4 sao

6.245.000

2.300.000

357

SG-MB_SP-HN1 (8 Ngày-7 ??êm)

HÀ NỘI - SAPA - CHÙA HƯƠNG -TAM C???C - HẠ LONG

??I, VỀ: M??Y BAY

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

??ạt chuẩn

8.795.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.430.000

400.000

??ẶT VÉ

KS 3 + 4 sao

11.125.000

3.100.000

KS 4 sao

13.442.000

5.045.000

401

HN-MB_HL1 (1 Ngày-0 ??êm)


HÀ NỘI - HẠ LONG

1 NGÀY

??I, VỀ: XE

14,15,16,17,18,19,20...

Tiêu chuẩn

735.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

402

HN-MB_HL2 (2 Ngày-1 ??êm)

HẠ LONG- B??I TỬ LONG

TRÊN TÀU IMPERIAL

??I, VỀ: XE

14,15,16,17,18,19,20...

Tiêu chuẩn

2.060.000

??ã bao gồm

420.000

100.000

??ẶT VÉ

403

HN-MB_HL3 (2 Ngày-1 ??êm)

DU NGOẠN VỊNH HẠ LONG

BẰNG TÀU LUXURY IMPERIAL CRUISE

??I, VỀ: XE

14,15,16,17,18,19,20...

Tiêu chuẩn

2.323.000

??ã bao gồm

830.000

100.000

??ẶT VÉ

404

HN-MB_HL4 (2 Ngày-1 ??êm)

HÀ NỘI - HẠ LONG (T5)

??I, VỀ: XE

15,22,29/5/2014

5,12,19,26/6/2014

3/7/2014

??ạt chuẩn

1.820.000

??ã bao gồm

200.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

2.280.000

550.000

405

HN-MB_HL5 (2 Ngày-1 ??êm)

HÀ NỘI - HẠ LONG (CN)

??I, VỀ: XE

18,25/5/2014

1,8,15,22,29/6/2014

6,13,20,27/7/2014

??ạt chuẩn

1.820.000

??ã bao gồm

200.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

2.280.000

550.000

406

HN-MB_CH (1 Ngày-0 ??êm)

HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG

??I, VỀ: XE

20,27/5/2014

3,10,17,24/6/2014

1/7/2014

Tiêu chuẩn

580.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

407

HN-MB_TC (1 Ngày-0 ??êm)

HÀ NỘI - TAM C???C

??I, VỀ: XE

14,21,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

2/7/2014

Tiêu chuẩn

580.000

??ã bao gồm

0

50.000

??ẶT VÉ

408

HN-MB_LC (4 Ngày-3 ??êm)

HÀ NỘI - LÀO CAI

??I, VỀ: TÀU

17,24,31/5/2014

7,14,21,28/6/2014

5/7/2014

??ạt chuẩn

3.340.000

??ã bao gồm

250.000

100.000

??ẶT VÉ

KS 4 sao

4.365.000

700.000

409

HN-MB_??B1 (5 Ngày-4 ??êm)

HÀ NỘI- LẠNG SƠN- CAO BẰNG- BẮC CẠN

??I, VỀ: XE

14,21,28/5/2014

4,11,18,25/6/2014

Tiêu chuẩn

5.900.000

??ã bao gồm

1.100.000

250.000

??ẶT VÉ

410

HN-MB_??B2 (4 Ngày-3 ??êm)

HÀ NỘI- ??ÔNG BẮC - HÀ GIANG

??I, VỀ: XE

Tiêu chuẩn

4.570.000

??ã bao gồm

700.000

200.000

??ẶT VÉ

411

HN-MB_TB1 (4 Ngày-3 ??êm)
HÀ NỘI- SƠN LA - ??IỆN BIÊN - MAI CHÂU
??I, VỀ: XE

29/5/2014

12,19,26/6/2014

Tiêu chuẩn

4.510.000

??ã bao gồm

650.000

200.000

??ẶT VÉ

412

HN-MB_MC (2 Ngày-1 ??êm)

HÀ NỘI - MAI CHÂU

??I, VỀ: XE

Phòng Tập Thể

1.414.000

??ã bao gồm

0

100.000

??ẶT VÉ

Phòng Tập Thể

1.776.000

200.000

413

HN-MB_HG (3 Ngày-2 ??êm)

HÀ NỘI -HÀ GIANG

??I, VỀ: XE

KS 1 sao

2.040.000

??ã bao gồm

350.000

150.000

??ẶT VÉ

424

HN-MB_MC1 (2 Ngày-1 ??êm)

HÀ NỘI - MỘC CHÂU

??I, VỀ: XE

KS 2 sao

1.150.000

??ã bao gồm

250.000

100.000

??ẶT VÉ

454

HN – MTTN_??L2 (3 Ngày-2 ??êm)

HÀ NỘI - ??À LẠT (3N)

??I, VỀ: M??Y BAY

15,17,20,22,24,27,29...

3,5,7,10,12,14,17,1...

5,8/7/2014

KS 2 sao

2.288.000

Máy bay

từ

2.870.000

đến

5.994.000

250.000

150.000

??ẶT VÉ

KS 3* loại 2

2.514.000

520.000

KS 3* loại 1

2.700.000

780.000

KS 4* loại 2

2.871.000

900.000

KS 4* loại 1

3.154.000

1.150.000