ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Tour Nước Ngoài : 09.133.94.133 - Tour Trong Nước : 0909.606.001

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Đào tạo Hướng dẫn viên du lịch 2024

 

 

CHỦ NHIỆM CLB

 

 

 

NameMAI CƯỜNG

Kinh Nghiệm : 5 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết, Trách                    nhiệm cao.

Kỹ Năng : HDV, MC, Ảo Thuật, Team,                    Gala.


 

NHÓM A


 

Name : VÕ THANH SANG

Kinh Nghiệm : 8 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, MC, Team, Gala.

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................


NHÓM B


 

 

Name : HUỲNH TÂM

Kinh Nghiệm : 3 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : HOÀI HẢO

Kinh Nghiệm : 5 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : MẠNH TIẾN

Kinh Nghiệm : 3 năm HDV

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : HDV, Team, Gala

 

 

THÀNH VIÊN TEAM BUILDING VÀ GALA DINNER


 

Name : NGUYỄN THỊ GIÀU

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team


 

 

Name : NGUYỄN TẤN PH??T

Ưu điểm : Dí dõm, nhiệt tình

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team,

Lửa Trại

 

 

 

Name : VÕ ??OAN TRANG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN HỒNG THẮNG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : ??INH TOÀN THỊNH

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN THỊ LỤA

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team, Gala

 

 

 

Name : NGUYỄN T.THÙY DUNG

Ưu điểm : Vui Vẻ, Nhiệt Huyết

Kỹ Năng : ??ội Ngũ HDV, Team,

Gala

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

Name : MEMBER

Ưu điểm : ...........................

Kỹ Năng : ......................

 

 

 

Các Trang Liên Quan :

 

Trang chủ Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Giới thiệu Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Bảng Giá Cho Thuê Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide


Nội Quy Hoạt ??ộng Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên VietPro TourGuide