ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Tour Nước Ngoài : 09.133.94.133 - Tour Trong Nước : 0909.606.001

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tổ chức Team Building thiết bị bơm hơi Liên HoànTeam

Team Buidling độc Quyền thiết kế riêng

Thiết bị khổng lồ và chuyên nghiệp

 

??ây là chương trình Team Building do VietProTeamBuilding phát triển, dựa trên những hoạt động thư???ng ngày nhất của con ngư???i.

 

Chương trình Team Building này được Set Up như sau :


Games này sẽ chơi tại 1 chổ ( 4 đư???ng ray ). 4 đư???ng ray này sử dụng nhi???u lần và tập trung, BTC phải Set-up sẵn tất cả các Games để làm sao, qua mỗi Games sẽ có một khoảng th???i gian là 1 phút để Setup Games mới…

 Games 01 : NGÔ CÔNG

Cách Chơi : Mỗi đội được trao cho 1 cây tre 2m, 3 thành viên đi một lần, qua chướng ngại vật đến điểm vòng sẽ quay trở lại, trao cho 3 thành viên tiếp theo.

 


Games 02 : KIẾN THA MỒI

Cách chơi : mỗi đội được phát cho 20 miếng format, mỗi thành viên sẽ kẹp 1 miếng format vào giữa 2 chân, sau đó chạy đến chuy???n cho từng thành viên, đội nào hết trước đội đó chiến thắng.

 


Games 03 : T??CH NƯỚC GIỮ THÀNH

Cách chơi : Mỗi đội được phát cho 1 xô nước, 1 thìa và 01 "Giếng Thiêng", từng thành viên sẽ múc nước, chạy đến đổ vào giếng, sau đó v??? trao thìa lại cho thành viên khác, đội nào múc đầy nước trong Giếng, đội đó chiến thắng.

 


Games 04 : CÙNG TIẾN CÙNG LUI

Cách chơi : Các thành viên sẽ bị dính chân vào nhau bằng băng keo, sau đó  mỗi đội tìm m???i cách di chuyển qua các vòng tròn để tới được vạch đích, chân không được để ra ngoài vòng tròn hoặc làm xê dịch vòng tròn.

 

 

Games 05 : THỦ THÀNH SIÊU ??ẴNG

Cách chơi : Mỗi đội được phát cho 25 trái bóng nước, thành viên đội trưởng đứng cách 15m, đội trưởng sẽ chụp những trái bóng nước của từng thành viên khi h??? tung qua lưới, sau đó b??? vào "kho", trong 01 khoảng th???i gian nhất định, đội nào nhi???u bóng nước nhất, đội đó chiến thắng.

 


Games 06 : CUNG THỦ

Cách chơi : Các đội xếp thành hình vuông, sau đó các đội dùng tấm bạt của mình, để bịch nước màu lên tấm bạt, sau đó bắn các đội còn lại, đội nào dính nhi???u màu sơn nước nhất, đội đó sẽ thua cuộc.

 


Games 7 : TRIỆU TR??I TIM - CÙNG NHỊP ??ẬP

Cách Chơi : Mỗi đội được phát 20 chiếc bong bóng, nhiệm vụ của các đội là cầm chiếc bong bóng chạy qua vùng mê cung nước trơn, vượt qua chướng ngại vật và mang tới đích.
Kết : Sau khi các đội tập hợp được bong bóng, trong một đoạn nhạc hào hứng, mỗi thành viên sẽ mang bong bóng đó, cắm xung quanh trái tim bằng vải đ???, tạo thành một trái tim bong bóng lớn từ những bong bóng nh???...

 


Chương Trình Du Lịch Team Building này có ý nghĩa tạo sự vui nhộn trong không khí hào hứng của du khách, nhưng cuối cùng, sẽ rồi từng trò chơi được vượt qua cho đến kết thúc, sẽ tạo ra một sự gắn kết ít ai ng??? tới, trái tim đ??? bao trùm tên công ty của hàng triệu trái tim đang cùng góp sức !!!