ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - THỰC HIỆN TOUR DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP
Tour Nước Ngoài : 09.133.94.133 - Tour Trong Nước : 0909.606.001

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Tổ chức tour du lịch Học sinh giáo viên về nguồn

Chất Lượng, Kiến Thức, An Toàn

Tour mới cập nhật 2024

 

TOUR DU LỊCH DÀNH CHO GI??O VIÊN - HỌC SINH

 

 

Du Lịch Vũng Tàu

2 Ngày 1 ??êm

 

Du Lịch Long Hải

1 ngày 0 đêm

 

Du Lịch Phan Thiết

2 ngày 1 đêm

 

Du Lịch ??à Lạt

3 ngày 2 đêm

 

Du Lịch Nha Trang

3 ngày 3 đêm

 

Du Lịch ??à Nẵng Hội An Huế Phong Nha

         6 ngày 6 đêm
 

Du Lịch Phú Quốc

3 ngày 2 đêm

 

Du Lịch Ti???n Giang Bến Tre

1 ngày 0 đêm

 

Du Lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy

2 ngày 2 đêm ( 3 ngày 2 đêm )

 

 

 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC LỬA TRẠI

 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC LỬA TRẠI

 

 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TẬP THỂ

 

DU LỊCH TEAM BUILDING

 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TẬP THỂ